Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się dnia 02.08.2018, w auli Zespołu Szkół Technicznych, na ulicy Poznańskiej 43. Spotkanie poświęcone będzie przybliżeniu naszego Stowarzyszenia oraz działającej w jego ramach, Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Dla zainteresowanych, chcących przystąpić do Stowarzyszenia (i tym samym działać w Naszej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej), przewidziane będą prezentacje z tematów związanych z działaniem w ramach sytuacji kryzysowych.

Zapraszamy – Zarząd Stowarzyszenia