Orest – Pies Ratowniczy w Szeregach SiR

Orest – pierwszy pies ratownik terenowy klasy I w południowej Wielkopolsce

Lata ciężkich treningów, ciągłej dyscypliny, zacieśniania więzi między przewodnikiem a psem przyniosły wymierne efekty. Orest – 9-letni Owczarek Australijski i jego przewodnik, Kasia zaliczyli właśnie ostatnią sesję egzaminacyjną zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej klasy „I”. Poziom egzaminu był bardzo wysoki. Sędziowie wnikliwie oceniali sprawność fizyczną psa i jego zdolność pokonywania przeszkód, a także poziom posłuszeństwa i umiejętności przewodnika kierowania psem z dystansu. Egzamin sprawdzał również zachowanie się psa w stosunku do człowieka, umiejętność lokalizacji i oznaczania osób przez psa w strefach o różnej skali dostępności oraz odporność psa i jego przewodnika na bodźce zewnętrzne stanowiące element pozoracji rozpraszającej.
Orest i Kasia udowodnili, że stanowią zgrany zespół i z wszystkimi zadaniami poradzili sobie w stopniu celującym. Dzięki temu Orest uzyskał specjalność ratowniczą klasy „I”, dzięki czemu – razem z Kasią – przez najbliższy rok mogą brać udział w akcjach ratowniczych na terenie kraju i poza jego granicami. Tym samym Orest stał się pierwszym psem w południowej Wielkopolsce, który zdał tego typu egzamin. Jest to również pierwszy pies – ratownik terenowy klasy „I” w strukturach Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy, a zdobyte przez niego umiejętności będą bardzo cenne przy prowadzeniu kolejnych akcji poszukiwawczych.