SiR na manewrach w Kluczborku

W dniach 26-27 października 2019 r. dwunastu naszych ratowników brało udział w Drugim Opolskim Seminarium Grup SAR – STOBRAWA 2019, zorganizowanym przez Fundację Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR. Seminarium odbyło się w miejscowości Chudoba, koło Kluczborka.

Podczas przeprowadzonego szkolenia uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o temat pierwszej pomocy kobiecie rodzącej oraz noworodkowi. Poznali zasady przyjmowania zgłoszeń przez Policję w sytuacji zaginięcia, określania poziomów poszukiwań oraz pracy Policji w związku z poszukiwaniami. Przedstawiciele OPOLSAR najpierw opowiedzieli o wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych – dronów w poszukiwaniach oraz działaniu termowizji, a następnie Anna Włodarczyk opowiedziała o zachowaniach psychotycznych osób zaginionych oraz wiążących się z takimi zachowaniami zagrożeniami.

Podczas zajęć praktycznych z dziennikarką i operatorem kamery uczestnicy mogli przećwiczyć przed kamerą i mikrofonem wypowiedzi dla mediów w czasie działań poszukiwawczo-ratowniczych, jak i po ich zakończeniu. Nasza Grupa przedstawiła gotowe reportaże, które zostały wysoce ocenione przez przedstawicieli mediów. Na koniec nasz przedstawiciel, Szef Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej SiR Błażej Busza opowiedział o działaniu programu SIRON oraz aplikacji „Szukamy i Ratujemy”, a także przedstawił prezentację dotyczącą ostatnich poszukiwań pod Koninem.
Gdy wszystkie tematy teoretyczne zostały w pełni przedstawione przyszedł czas na nocne manewry poszukiwawczo-ratowniczo.

Uczestnicy udali się we wskazany przez organizatora teren leśny. Na miejscu okazało się, że doszło do wypadku autokaru i nie jest znana liczba osób poszkodowanych/zaginionych.
Koordynacją poszukiwań zajął się Sztab za pomocą Mobilnego Centrum Koordynacji Poszukiwań SIR-01. Tym razem w role koordynatorów wcielili się przedstawiciele OPOLSAR pod czujnym okiem ratowników SiR.
Wyznaczono 39 sektorów, w tym 3 dla dronu i 6 dla psów, podzielono osoby na 15 grup poszukiwawczych oraz udzielono instruktażu z obsługi aplikacji „Szukamy i Ratujemy”, po czym grupy wyruszyły w teren.

Do przeszukania było aż 340 ha. Łączna ilość osób włączonych w poszukiwania wynosiła 76, w tym: osoby w terenie – 49, Sztab – 4 + obserwatorów – 5, zabezpieczenie medyczne – 4, pozoranci – 6.

Wszystkie osoby zaginione zostały odnalezione oraz udzielono im pomocy medycznej.

W niedzielę odbyło się podsumowanie szkolenia oraz manewrów poszukiwawczo-ratowniczych. Całość podsumował Dariusz Fąfara – Prezes FOPR OPOLSAR oraz Szef Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej SiR – Błażej Busza, który przygotował szczegółową analizę poszukiwań w formie prezentacji multimedialnej.

Nasi ratownicy wrócili do domów z ogromnym bagażem doświadczeń, i już teraz zapowiedzieli swój powrót na Opolszczyznę na wspólne ćwiczenia.
tekst: Bartosz Matysiak (ratownik SiR)