Wyjazdowe posiedzenie zarządu w Hotelu Sasanka w Szklarskiej Porębie

Wyjazdowe posiedzenie zarządu w Hotelu Sasanka w Szklarskiej Porębie

W dniu 4 lipca 2020r. kadra kierownicza Stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy odbyła wyjazdowe posiedzenie Zarządu w sali konferencyjnej hotelu Sasanka w Szklarskiej Porębie.
Zerbanie otworzył Prezes Łukasz Mowczan.
Przewodniczącym zebrania został wybrany Łukasz Mowczan a protokolantem Bartosz Matysiak.
Podczas narady omówiono m. in. organizacje Dni Otwartych Stowarzyszenia zaplanowanych na 22 sierpnia br., ujednolicono hstrój galowy, wyjściowy i koszarowy. Omówiono i zaplanowano cykl szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
Ważnym punktem był wybór pełnomocnika Zarządu ds projektów. Jednogłośnie wybrano kandydaturę Sylwii Szwed.
Weekend 3 – 5 lipca był okazją do odbycia wyjazdowego posiedzenia Zarządu a także odwiedzenia naszych partnerów – przyjaciół z którymi zacieśniamy współpracę – Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodna Służba Ratownicza.
W trakcie seminariów nasi ratownicy zapoznali się ze specyfiką działań poszczególnych służb w trakcie poszukiwań oraz mieli okazje na żywo przyjrzeć się ich pracy.