Szkolenie dla naszych ratowników – SiRon

Szkolenie – system SIRON, zarządzanie zasobami w trakcie poszukiwań.
6 ratowników ukończyło wewnętrzne szkolenie z wykorzystania platformy SIRON, służącej do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Szkolenie zostało zakończone sprawdzianem, w trakcie którego operatorzy musieli przygotować sektory, odprawić zespoły, obserwować i śledzić bieżącą sytuację pod presją czasu oraz przy dźwięku głośnych sygnałów. Oczywiście nie mogło zabraknąć sytuacji losowych, z którymi spotykaliśmy się w trakcie prawdziwych działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Każdy z operatorów wykonał powierzone mu zadania.