Pierwsza pomoc i ucieczka z miejsca wypadku ‼️

Pierwsza pomoc i ucieczka z miejsca zdarzenia

Wczorajszy przypadek doskonale pokazuje, że warto znać podstawy pierwszej pomocy. Marek wracał z pracy, w miejscowości Kwiatków zauważył leżącego człowieka i uszkodzony motocykl. Nasz ratownik SiR natychmiast przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie, który został następnie przewieziony do szpitala przez ZRM.

Sprawca wypadku odjechał w nieznanym kierunku. Nie zatrzymał się, ani nie udzielił pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 1 Kodeksu drogowego, osoba kierująca pojazdem w razie uczestnictwa w wypadku drogowym jest zobowiązana:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pomocy (KK Art. 162. Nieudzielenie pomocy), jeśli widzi sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu drugiego człowieka.