RENEGADE / SAREX21 podsumowanie

W minionym tygodniu, przedstawiciele naszej grupy wzięli udział w manewrach Renegade/Sarex-21 organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego.

Było to dla nas cenne doświadczenie, począwszy od spotkań organizacyjnych, które odbywały się na przestrzeni kilku miesięcy, aż do samego udziału w wydarzeniu. Bardzo dużo nauczyliśmy się, obserwując specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej, Policji, PCK, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych (NZPR) wydzielonych z Brygad Obrony Terytorialnej.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość wzięcia udziału w manewrach i pozostajemy pod wrażeniem działań jednostek zarządzających i koordynujących. W tym miejscu, bardzo chcemy podziękować przedstawicielom grupy GPR OSP Wołczkowo – Zachodniopomorskie Psy Ratownicze, za przydzielenie nam zadania i wsparcie – szczególnie dla Pani Joanny Szumer. Również dziękujemy za nieocenioną pomoc Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Pile.

Sam udział obfitował w wiele stresujących i nieprzewidywalnych sytuacji. Mieliśmy okazję zmierzyć się z wieloma trudnościami jako grupa. To zweryfikowało, jak ogromną rolę odgrywa współpraca i zaufanie w zespole.