Braliśmy udział w konferencji ASAR

W miniony poniedziałek i wtorek w podwarszawskiej Jachrance odbyła się konferencja poświęcona Służbie Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR.

Głównym temat konferencji to Służba ASAR jako wielodomenowa służba w systemie bezpieczeństwa państwa. Wydarzeniu przewodniczyli Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski oraz Zastępca Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej, Maciej Rodak.

W trakcie uroczystości mogliśmy wysłuchać prelekcji m.in. Prof. Roberta Gałązkowskiego Dyrektora Lotniczego Pogotowia Lotniczego, insp. pil. Roberta Sitka Naczelnika Zarządu Lotnictwa Komendy Głównej Policji, Sebastiana Kluski Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, nadbryg. dr Mariusza Feltynowskiego Rektor Szkoły Wyższej Szkoły Pożarniczej oraz ppłk. SG Bartłomieja Kalińskiego Dyrektora Biura Lotnictwa Straży Granicznej. Pierwszy dzień zwieńczył pokaz sprawności zespołu śmigłowcowego ASAR oraz Grupy Ratowniczej PCK i Legionowskiego WOPR.

Drugi dzień poświęcony był ratownictwu medycznemu i lotniczemu. Mogliśmy wysłuchać wykładów znamienitych gości reprezentujących takie instytucje jak Wojskowy Instytut Medyczny, Departament Służby Zdrowia MON, Centrum Kształcenia PODYPLOMOWEGO WIM, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Zespołu Koordynacji Medycznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Uwieńczeniem konferencji było spotkanie z prezesem PZL Świdnik panem Jackiem Libuchą, który przedstawił ofertę najnowszych śmigłowców produkowanych przez grupę Leonardo dla ratownictwa lotniczego.

Na zakończenie spotkania organizatorzy podziękowali uczestnikom za obecność, oraz wręczyli certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

(Foto: #NocnyTropiciel; #DORSZ)

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Ministerstwo Obrony Narodowej

Nocny Tropiciel – Renegade/Sarex

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Państwowa Straż Pożarna

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Wojska Obrony Terytorialnej

Polska Policja

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Wojskowy Instytut Medyczny

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Straż Graniczna

Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Lasy Państwowe

Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR

Programy telewizyjne Służby i Polska na Weekend

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

GOPR Karkonosze

Wsk Pzl Świdnik

Moose Productions

Wopr Legionowskie

Polski Czerwony Krzyż (PCK)