Formularz rekrutacyjny

Jesteśmy wolontariuszami, którzy poświęcają swój czas na niesienie pomocy osobom zaginionym. Działamy na obszarze Południowej Wielkopolski reagując na sygnały o zaginięciu od policji, rodzin osób zaginionych. Ze względu na obszar działania (Ostrów Wielkopolski + maksymalny promień 130 km) do współpracy zapraszamy osoby, które w przypadku alarmu będą w stanie uczestniczyć w poszukiwaniach.

Nasz zespół stanowią ochotnicy, specjaliści z zakresu różnych dziedzin, ratownicy medyczni, pielęgniarze, ratownicy wodni, strażacy…. Ludzie dobrej woli.

Współdziałamy z innymi jednostkami, organizujemy akcje poszukiwawcze, poszukiwawczo-ratownicze. Poświęcamy czas na ćwiczenia, prowadzimy prelekcje w szkołach, pogłębiamy wiedzę i umiejętności z zakresu poszukiwań.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacenia składki wynoszącej 120 zł/rok. Przyjęcie członka następuje po spełnieniu wymagań regulaminowych.

Regulamin Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej: pobierz [.pdf]

Regulamin Stowarzyszenia: pobierz [.pdf]

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego regulaminach; SiR i GPR. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie. Poinformowany w tym przypadku zostałem o Polityce Bezpieczeństwa Stowarzyszenia „Szukamy i Ratujemy”, realizowaną w ramach przyjętych rozwiązań prawnych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pamiętaj, że oprócz wysłania poniższego formularza należy wydrukować, zeskanować oraz wysłać na adres: deklaracje@gpr.org.pl podpisaną deklarację!

Deklaracja [.PDF]: pobierz
Deklaracja [.DOCX]: pobierz