Poszukiwania we Wrocławiu zostały zakończone.

Niestety, pomimo szerokich działań w dniu dzisiejszym zostało ujawnione unoszące się na tafli wody ciało. Miało to miejsce w sektorze R1 (mapa poniżej), który dzień wcześniej był przeszukiwany z lądu przez ochotników. Sektor R1 – był jednym z najbardziej prawdopodobnych. Spełnił się najgorszy scenariusz.
Naszym zadaniem była zdalna koordynacja działań cywilnych, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy różnymi zespołami, grupami i ochotnikami. Dzieliliśmy się z rodziną wskazówkami, a także prowadziliśmy poszukiwania zarządzane zdalnie przez CKAP (Centrum Koordynacji Akcji Poszukiwawczej).