MANEWRY POSZUKIWAWCZO – RATOWNICZE JURA 2019

MANEWRY POSZUKIWAWCZO – RATOWNICZE JURA 2019

W dniach 3 – 6 października grupa 7 ratowników SIR wraz z psami wzięli  udział w zorganizowanych przez Fundację Anikar 10. edycji manewrów poszukiwawczo – ratowniczych JURA 2019. Członkowie SIR udali się na Manewry wraz z Mobilnym Centrum Koordynacji Poszukiwań – SIR – 01. Ćwiczenia były przeprowadzone w formie teoretycznej jak i praktycznej. W części teoretycznej omawiane były tematy takie jak : wpływ substancji psychoaktywnych na człowieka oraz psychologia społeczna. W pierwszym dniu odbyła się odprawa, gdzie każdy z zespołów otrzymał koordynaty punktów w których należało się stawić o odpowiednich godzinach. Nocna wędrówka po górskim terenie była dla ratowników nie lada wyzwaniem.Po drodze w punktach czekały takie pozoracje jak : poszkodowana młoda kobieta po upadku ze skały, osoby z licznymi oparzeniami termicznymi, osoba z ciałem obcym w jamie brzusznej, młoda dziewczynka w głębokiej studni, osoba chora na cukrzyce, urazy głowy oraz kończyn.Każde z pozorowanych sytuacji były szczegółowo omawiane przez koordynatorów. Kolejny dzień przyniósł następne zadania terenowe.Poranek rozpoczął się od zadań na skałkach – zjazdy linowe dla psów i ludzi oraz wspinaczka. Kolejnym nowym doświadczeniem był trening przewożenia psów na quadach. Następne zadania medyczne polegały m. in. na : pomocy ratownikom medycznym w karetce – dziewczynka z urazem głowy,  chłopiec z problemami neurologicznymi. Kolejno ratownicy SIR pomagali przy wypadkach samochodowych gdzie mieli do zabezpieczenia rany głowy, uraz odcinka szyjnego kręgosłupa, potłuczenia oraz urazy kończyn. Wszystkie zadania były oceniane. Nasza grupa zajęła III miejsce wśród wszystkich zespołów. Manewry JURA były kolejnym nowym doświadczeniem, które na pewno przełoży się na lepsze działanie ratowników SIR w prawdziwych akcjach poszukiwawczo – ratowniczych

tekst: Bartosz Matysiak (kronikarz SiR)