Podsumowanie 2019 roku

PODSUMOWANIE ROKU
W roku 2019 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Szukamy i Ratujemy Ostrów Wielkopolski odnotowała łącznie 67 wyjazdów.
Numer alarmowy SIR 731 112 113 był dostępny przez wszystkie 365 dni w roku. Nasi Dyżurni o każdej porze dnia i nocy odbierali telefony związane z zaginięciem osób.
Dodatkowo w czerwcu udało nam się pozyskać karetkę która została zaadaptowana na Mobilne Centrum Koordynacji Poszukiwań.
Jest to jedyny taki pojazd w Wielkopolsce.
MCKP jest cały czas doposażane w sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
W mijającym roku byliśmy organizatorami dwóch dużych imprez – Manewry Poszukiwawczo – Ratownicze ” Nocny Tropiciel” Zduny oraz Ogólnopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Osób Zaginionych i Poszukiwanych.
Dwukrotnie uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Komendę Główną Policji
Statystyka za rok 2019 przedstawia się następująco :
31 wyjazdów na akcję poszukiwawczo-ratowniczą,
16 wyjazdów na akcję poszukiwawczą (w tym na prośbę Komendy Głównej Policji ),
14 wyjazdów na ćwiczenia/szkolenia (w tym dla Komendy Wojewódzkiej Policji , Państwowej Straży Pożarnej , Wojsk Obrony Terytorialnej ),
6 wyjazdów na festyny i imprezy,
5 razy oczekiwanie w gotowości – odwołanie
Pierwszy wyjazd w 2019 roku mieliśmy 1 stycznia – po 3 dniowych działaniach osoba została odnaleziona.
Łączny pokonany dystans to 14715 km – dla porównania: z Ostrowa Wielkopolskiego do Pekinu i z powrotem.
Dzięki naszej pomocy, w bezpośredni sposób przyczyniliśmy się do uratowania 4 osób.
5 razy poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciał przez naszych ratowników.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, ochotnikom, strażakom, policjantom i wszystkim osobom zaangażowanym w jakikolwiek sposób w pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych .
Dziękujemy Wam za ten rok

Zrzutka na sprzęt trwa, mamy już ponad 50%
https://zrzutka.pl/a99nmw