Statystyka za pierwsze półrocze 2021 roku

Statystyka:

▶️ 44 misje poszukiwawczo-ratowniczych w pierwszym półroczu 2021 roku,
▶️ 93 ratowników SiR
▶️ 7590 godzin w akcjach, treningach

Jesteśmy wolontariuszami, nie pobieramy wynagrodzenia – działamy dzięki Waszemu wsparciu, dzięki sponsorom i wkładowi własnemu.
Chcesz nam pomóc lub dołączyć do grona naszych sponsorów?

Zapraszamy: https://gpr.org.pl/pomagaja-nam/