Jerzy Połomski 1933 – 2022

Jerzy Połomski 1933 – 2022

Partner nasze Grupy spółka Moose Productions w 2017 roku miała zaszczyt organizować koncerty Pana Jerzego.

Bardzo mile wspomina współpracę.

Ciepły, dobry wspaniały człowiek.

Spoczywaj w spokoju ….

#JerzyPołomski