Służby odcinek 13 – konferencja ASAR

Służby odcinek 13, poświęcony konferencji ASAR

W dniach 7-8 listopada 2022 r. w Jachrance odbyła się kolejna edycja Konferencji Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR), która została zorganizowana we współpracy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Temat konferencji dotyczył Służby ASAR, jako wielodomenowej służby w systemie bezpieczeństwa państwa.

Konferencji przewodniczyli Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pan gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski oraz Zastępca Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej Pan Maciej Rodak.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, w tegorocznej edycji wzięli udział przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej w osobie Szefa Gabinetu Politycznego Pana Łukasza Kudlickiego oraz ministerstwa infrastruktury w osobie Dyrektor Departamentu Lotnictwa Pani Beaty Mieleszkiewicz, a także Sił Zbrojnych RP oraz służb, instytucji i organizacji współtworzących służbę ASAR (MSPiR, LPR, PSP, Policja, SG, ULC, PKBWL, POLTRANSPLANT, PCK, MOPR, LWOPR, SWOPR, GK GOPR, GPR Nocny Tropiciel).

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie pięcioletniego dorobku Służby ASAR od chwili transformacji podsystemu kierowania i koordynacji oraz nałożenia na Służbę ASAR zadań wynikających z III Misji Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju tj. wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego we współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ponadto w czasie konferencji zostały wygłoszone referaty w temacie współdziałania poszczególnych służb, instytucji i organizacji prezentujące synergiczne działanie na korzyść szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zaprezentowano wyzwania i kierunki rozwoju, jakie czekają Służbę ASAR w dobie aktualnych zagrożeń i uwarunkowań geopolitycznych.

Po raz pierwszy zaprezentowano istotę ratownictwa medycznego w kontekście jego wpływu na sprawność i efektywność realizacji misji poszukiwawczo-ratowniczych, z zaakcentowaniem roli koordynacji medycznej w ramach Służby ASAR.

Jednym z istotnych wniosków, jakie zostały wypracowane w czasie konferencji, jest konieczność podjęcia działań poszerzających kompetencje Cywilno – Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) o aspekt koordynacji operacji powietrznych prowadzonych przez statki powietrzne służb porządku publicznego oraz lotnictwa cywilnego wykonującego zadania na korzyść KSRG w sytuacjach kryzysowych, w tym gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych oraz powodzi.

Tekst: płk Marcin Szafraniec

tekst oryginalny: https://www.wojsko-polskie.pl/dorsz/articles/aktualnosci-w/konferencji-sluzby-poszukiwania-i-ratownictwa-lotniczego-asar/