mec. Patrycja Leśkiewicz w szeregach GPR Nocny Tropiciel RENEGADE/SAREX

Miło nam poinformować, ze do naszego grona dołączyła Pani Mecenas Patrycja Leśkiewicz, adwokat, wykładowca akademicki, ekspert Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych a przede wszystkim autorytet w dziedzinie prawa lotniczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, studiów podyplomowych Prawo lotnicze. Adwokat. Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Wykładowca akademicki Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Prawo lotnicze. Aktywnie zaangażowana w projekty mające na celu popularyzację wiedzy o historii i współczesności polskiego lotnictwa, w tym lotnictwa wojskowego. Prezes Zarządu oraz jeden z fundatorów Fundacji Proud of Polish Wings. Uczestniczy aktywnie także w pracach innych organizacji pozarządowych związanych z branżą lotniczą. Jest doświadczonym prawnikiem procesowym, a także negocjatorem i mediatorem, uczestniczyła w negocjacjach handlowych w kraju i zagranicą.

Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto

Wodna Służba Ratownicza

Uczelnia Łazarskiego

Fundacja Proud of Polish Wings

Fundacja Maszerujemy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Jan Mosiński- Poseł na Sejm RP

Rzecznik Praw Dziecka

Brandbull Polska

tvp.info

Telewizja Republika

TVP3 Regiony

JetZone24

Fundacja ” Przyjaciel” im. Ireneusza Mowczana

Moose Productions

Programy telewizyjne Służby i Polska na Weekend

Nocny Tropiciel – Renegade/Sarex