Szkolenie z systemu winTAK i ATAK

Szkolenie z systemu winTAK i ATAK

W minionym tygodniu w Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w siedzibie Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR odbyło się szkolenie z systemu ATAK i winTAK.

Był to drugi etap szkolenia gdzie mogliśmy w realnych działaniach zapoznać się z systemem dowodzenia winTAK i ATAK. System winTAK przeznaczony jest na komputery, które zlokalizowane są w punktach dowodzenia, nastomiast aplikacja ATAK przeznaczona jest na smartfony, które wykorzystywane są przez Naziemne, Lotnicze i Morskie zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze.

ATAK (Android Tactical Assault Kit) to oprogramowanie/narzędzie, które umożliwia m.in. nadzorowanie prowadzonych misji przez żołnierzy/ratowników, ustalanie ich lokalizacji z wykorzystaniem systemu pozycjonowania GPS czy zapewnienie dostępu do interaktywnych map obszaru zadaniowego i innych danych. Same dane mogą być z kolei wstępnie ładowane lub pobierane z serwerów. W prosty sposób można wytyczyć obszar działania oraz przekazać go do wszystkich zespół lub tego wybranego.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawiciela Dowództwa Wojska Obrony Terytorialnej.

Nocny Tropiciel – Renegade/Sarex

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Wodna Służba Ratownicza

Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Policja

Brandbull Polska

Oddział Prewencji Policji w Poznaniu

Ministerstwo Obrony Narodowej

JetZone24