RENEGADE / SAREX

RENEGADE/SAREX-22

W dniach 09-13 maja 2022 r. odbyły się ćwiczenia taktyczno-specjalne Renegade/Sarex-22
z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji
poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu
pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania
sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego
i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.
W tym roku odbędą się cztery epizody ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22.
Tegoroczne epizody odbędą się na terenie województw:
• Województwo Zachodniopomorskie i Pomorskie
• Województwo Wielkopolskie i Dolnośląskie
• Województwo Mazowieckie
Na terenie województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego rozegrany zostanie epizod nr 4 pod
kryptonimem Nocny Tropiciel. Akcja rozpocznie się w dniu 11 maja br. w Kobylej Górze i
odbywać się będzie na terenie powiatu Ostrzeszowskiego i Dolnośląskiego. Służby w trakcie
epizodu przećwiczą działania negocjacyjne, antyterrorystyczne, pościgowe ale także ratownicze i
poszukiwawczo – ratownicze.

Wielki Piknik Służb

W dniu 8 maja 2022 roku od godziny 10:00 do godziny 18:00 przy ul. Tetmajera w Kobylej Górze
odbędzie się Wielki Piknik Służb. Jest to wydarzenie otwierające ćwiczenia
RENEGADE/SAREX-22. Podczas imprezy zobaczymy pokazy, warsztaty, prelekcje oraz stoiska
wielu służb, instytucji i urzędów. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro
Rzecznika Praw Dziecka przygotuje specjalne miasteczko zabaw dla dzieci oraz wiele konkursów
z atrakcyjnymi nagrodami. W trakcie pikniku na niebie pojawią się wojskowe śmigłowce służby
ratowniczej ASAR oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Będziemy mogli zobaczyć pokazy
ratownicze, pożarnicze oraz antyterrorystyczne. Współorganizatorami pikniku jest Gmina Kobyla
Góra oraz Moose Productions i Fundacja Przyjaciel im. Ireneusza Mowczana.

Telewizja Polska S.A. objęła patronat korporacyjny nad wydarzeniem. Na antenach takich jak:
-TVP INFO

– TVP3 pasmo ogólnopolskie
– TVP3 Poznań
będziemy mogli obejrzeć relacje na żywo z Wielkiego Pikniku Służb.
Kanał ogólnopolski TVP 3 w dniu 8 maja przygotował specjalny blok łączeń antenowych z
Kobylej Góry pod nazwą „Piknik Ratowniczy z Trójką”. Będzie to 5 wejść na żywo w paśmie
ogólnopolskim TVP3, każde wejście będzie trwało około 15 minut. Kto nie będzie mógł
osobiście uczestniczyć w wydarzeniu zapraszamy przed telewizory do TVP.

Kolejnym patronem medialnym jest firma VIXON MEDIA, która zorganizowała kampania
promocyjną na tablicach – bilbordach. Reklamę wydarzenia można zobaczyć w takich miastach
jak: Kalisz, Ostrzeszów, Kępno, Ostrów Wielkopolski i Oleśnica. Łącznie 40 tablic reklamowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem obieli:
• Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społęcznej
• Pan Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
• Pan Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Pan Minister Jan Dziedziczak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• Pan Minister dr Jan Mosiński
• Pan Michał Zieliński Wojewoda Wielkopolski
• Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska
• Posłowie na Sejm RP Pani Katarzyna Sójka i Pan Tomasz Ławniczak
• Wójt Gminy Kobyla Góra Pan Wiesław Berski

Podczas pikniku zobaczyliśmy następujące służby i instytucje:
• Urząd Gminy Kobyla Góra
• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w tym miasteczko dla dzieci
• Biuro Rzecznika Praw Dziecka
• Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
• Wojsko Polskie
• Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
• Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
• Wojska Obrony Terytorialnej
• Żandarmeria Wojskowa
• Akademia Sztuki Wojennej
• Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie
• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
• Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
• Wojskowa Służba ASAR
• Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
• Straż Graniczna
• Centralny Zarząd Służby Więziennej

 • Inspekcja Transportu Drogowego
  • Państwowa Straż Pożarna – Komendy w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie
  • Policja – Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie
  • Policja – Policyjna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza KPP Lwówek Śląski
  • Policja – Grupa Realizacyjna KMP w Kaliszu
  • WOPR Zachodniopomorski
  • WOPR Oddział w Gołuchowie
  • Wodna Służba Ratownicza we Wrocławiu
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
  • SP ZOZ – Szpital w Kępnie
  • Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia – Szpital
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Przedborów
  • Aeroklub Ostrowski
  • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
  • Akademia Kaliska im. Prezydenta St. Wojciechowskiego
  • GPR Szukamy i Ratujemy
  • Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich

Pokazy:
• pokazy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
• pokazy śmigłowca wojskowej służby ASAR
• pokaz ratownictwa medycznego
• pokazy ratownictwa po wypadku komunikacyjnym
• pokazy pożarnicze
• pokazy Służby Więziennej
• pokazy Akademii Sztuki Wojennej
• pokazy antyterrorystyczne Grupy Realizacyjnej KMP Kalisz
• inne pokazy i atrakcje

Jeśli chcesz współtworzyć największy piknik ratowniczy w kraju oraz wziąć udział w manewrach napisz do nas:

manewry@gpr.org.pl